Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

10.01.2017 -- savo

ЈКП ”Суботичка топлана” извештава купце топлотне енергије да је просечна температура  за месец децембар 2016. године била -0,21 ºC, при чему је  хладних дана било 17, а ледених дана 8.


Просечна температура  у децембру 2015. Године била је +2,9 ºC, при чему је хладних дана било 6, а ледених дана 1.
Просечна температура у децембру 2014. Године била је +3,4 ºC, при чему је хладних дана било 4 и ледених дана 4.


Обавештавамо све купце топлотне енергије о одлуци ЈП ”Србијагас” да ће почев од 01.јануара 2017. године, у случају да обавезе за испоручени природни гас не буду измирене у валути, по протеку три дана од истека валуте плаћања обавезе, реализовати инструменте за обезбеђење плаћања, а по протеку 5 дана од истека валуте плаћања обавезе доставити упозорење пред обуставу испоруке природног гаса.


Како бисмо ову комуналну делатност од општег интереса могли континуирано и несметано обављати, молимо Вас да своје обавезе по основу испоручене топлотне енергије измирујете у валути назначеној на рачуну, на који начин ће и ЈКП ”Суботичка топлана” моћи да благовремено измирује своје обавезе према ЈП ”Србијагас”.

ЈКП ”СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”