Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

27.09.2018 -- dceda

ЈКП ,,Суботичка топлана‘‘ обавештава купце топлотне енергије да су хладне пробе свих система даљинског грејања извршене током ове недеље, те да је систем на бази резултата спроведених тестова и испитивања, спреман за отпочињање топлих проба.
Пробе функционалности система, односно ,,топле пробе’’, почеће по стицању услова прописаних Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, као и по стицању одговарајућих временских, односно температурних услова. О отпочињању топлих проба система, купци топлотне енергије биће благовремено обавештени.
        ЈКП ,,СУБОТИЧКА ТОПЛАНА’’