Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП ,,Суботичка топлана‘‘ обавештава купце топлотне енергије да су хладне пробе свих система даљинског грејања извршене током ове недеље, те да је систем на бази резултата спроведених тестова и испитивања, спреман за отпочињање топлих проба.
Пробе функционалности система, односно ,,топле пробе’’, почеће по стицању услова прописаних Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, као и по стицању одговарајућих временских, односно температурних услова. О отпочињању топлих проба система, купци топлотне енергије биће благовремено обавештени.
        ЈКП ,,СУБОТИЧКА ТОПЛАНА’’