Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

05.05.2017 -- lbojana

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица обавештава купце прикључене на систем даљинског грејања Суботичке топлане да је  25.04.2017.године завршена грејна сезона 2016/2017.
За 25 грејних дана априла месеца, просечна спољашња температура износила је 10,8 ºC према подацима РХМЗ што је приближно спољашњој температури у месецу марту која је износила 10,4 ºC. Обзиром на краћи грејни период и дневне прекиде у производњи, утрошак примарног енергента, а самим тим и производња топлотне нергије, у месецу априлу мањи су за око 35% у односу на март. Током оба месеца – марта и априла – забележена су по два дана у којима су се дневне температуре спуштале испод нуле.
ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица обавештава купце да је отпочела ремонтну ревитализацију производних и дистрибутивних капацитета, која ће по претходно утврђеној динамици радова трајати до краја септембра месеца.


ЈКП ”СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” СУБОТИЦА