Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

29.09.2017 -- lbojana

У оквиру припрема за предстојећу грејну сезону, ЈКП „Суботичка топлана“ је дана, 28.09.2017.године, спровела функционалне пробе свих сегмената система даљинског грејања.

Осим систематског допуњавања објеката спроведене су пробе циркулације унутар објеката, пробе система аутоматског управљања топлотних подстаница, пробе примарне циркулације у мрежи даљинског грејања и хемијско кондиционирање воде, пробе система мерења и регулације те пробе свих функционалних и сигурносних система котловских и осталих погонских постројења и опреме. Функционалним хладним пробама утврђена је техничка исправност и спремност система за вршење топлих проба а потом и редовне испоруке топлотне енергије.

 

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“