Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Реконструкција примарног вреловодног прикључног цевовода

15.09.2016 -- savo

ЈКП „Суботичка топлана“ је извршила реконструкцију примарног вреловодног прикључног цевовода за објекат Трг цара Јована Ненада 1, 3 и 5 у Суботици и то са новом технологијом предизолованих флексибилних цеви.

 


Нова технологија предизолованих флексибилних цеви има бројне предности у односу на класичне круте челичне цеви, а неке од најважнијих су:
- Медијумска цев се изађује од високо-умреженог полиетилена PE‐X-а што онемогућава појаву унутрашње и спољашње корозије на медијумској цеви,
- Унурашња површина цеви, по којој стоји флуид, има веома малу храпавост што смањује падове притиска и онемогућава таложење нечистоћа. Падови притиска се не повећавају с временом, што је случај са челичним цевима,
- Флексибилни систем је самокомпензујући, па нема потребе за израдом компензационих елемената, већ се цевовод води најкраћом путањом
- Флексибилне цеви се израђују у котуровима, дужина котура може бити и до 800 метара, тако да нема потребе за настављање цеви заваривањем, већ се деонице воде од темена до темена (од објекта до објекта/или од рачвања до рачвања...),
- Монтажа предизолованих флексибилних цеви је веома лака и брза, спојеви се израђују веома брзо, без могућности грешке приликом израде споја,
- Животни век предизолованих флексибилних цеви је око 50 година,
- Флексибилне предизоловане цеви се производе према Европском стандарду ЕН 15632.
ЈКП „Суботичка топлана“ је у протеклих 10 година успела да обнови 95% дистрибутивне вреловодне мреже, и то у дужини од цца 45 км трасе. За обнову преосталих 5% мреже, која се налази у старом градском језгру Суботице, неопходна је синхронизација реконструкционих радова са власницима осталих комуналних инфраструктура. Са новом технологијом, која је први пут сад примењена у Суботици, Топлана ће убудуће успети брзо и ефикасно да реализује планиране радове. Ово је пре свега велико олакшање за грађане и за сам центар града, јер ровови неће остајати недељама незатрпани, што је увек била највећа примедба од стране грађана.