Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

ÉRTESÍTÉS HŐENERGIA FOGYASZTÓINKNAK

A küszöbönálló fűtési idényre való felkészülés jegyében, a Szabadkai Távfűtőművek KK megkezdi az előkészületeket, melyek a távfűtő rendszer minden egyes részének műveleti próbáit jelenti.

Ennek értelmében, 2017. szeptember 28-val, csütörtökkel kezdődően, a Távfűtőművek megkezdi a rendszer hideg próbáját, ami magában foglalja a létesítmények módszeres feltöltését, a létesítmények keringetési próbáit, az alállomások automatikus vezérlő rendszereinek próbáit, a távfűtő rendszer elsődleges hálózatának keringetési próbáit az esetleges vegyi vízkezeléssel együtt, a mérő és vezérlő rendszer próbáját, valamint minden egyes műveleti és biztonsági rendszer próbáját a kazánokon és üzemi berendezéseken és felszerelésen. A távfűtő rendszer hideg próbája során a társasházakban rövid időre beindul a keringés, ezért lehetséges, hogy a belső fűtési rendszerekből zaj lesz hallható a légdugók kipréselődése folytán. Kérjük kedves fogyasztóinkat, hogy fűtőtesteiken a csapokat teljesen nyissák ki, azaz állítsák a maximálisan nyitott helyzetbe, annak érdekében, hogy a belső fűtésrendszerük minden része teljesen kiszellőzhessen, biztosítva ezzel a fűtési idény megkezdésének zavartalanságát. 
Értesitjük a hőenergia fogyasztóit, hogy a távfűtés ára változatlan marad.
Kérjük továbbá Önöket, hogy az említett időszakban kísérjék figyelemmel berendezéseiket, különösen azok szivárgását, és ha erre szükség mutatkozik, azonnal jelezzék az esetleges meghibásodásokat a Szabadkai Távfűtőművek ügyeletes telefonszámán: 024/548-383.

 


SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK