Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

ÉRTESÍTÉS HŐENERGIA FOGYASZTÓINKNAK

A „Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat” az elkövetkező fűtési idény előkészületeinek keretében 2017. szeptember 28-án elvégezte a távfűtőrendszer minden  elemének hideg-funkcionális próbáját.


Az épületek rendszerének feltöltése mellett el lett végezve az épületekben a cirkulációs rendszerek próbája, valamint a hőállomások automatikus irányitásának próbája, a primáris cirkuláció próbája, a viz kémiai kondicionálásának próbája, a mérési és regulációs rendszer
próbája és a kazánházakban minden funkcionális és biztonsági próba is.
A hideg funkcionális próbákkal ellenőrizve és biztositva lett a rendszer műszaki üzemképessége és a rendszer készen áll a meleg próbára, utána pedig a hőenergia rendszeres szolgáltatására.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK