Јеzik

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Оbaveštenje o početku grejne sezone 2019 / 2020

29.10.2019 -- dceda

JKP “Subotička toplana” obaveštava korisnike usluge daljinskog grejanja da je u skladu sa gradskom odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom dana 28.10.2019. godine u večernjim časovima otpočela proizvodnju i distribuciju toplotne energije u grejnoj sezoni 2019/2020. g.

Proizvodnja i distribucija toplotne energije nadalje će se odvijati u kontinuitetu, odnosno u skladu sa temperaturskom granicom grejanja određenom gradskom odlukom. Obzirom na prognozirane vremenske prilike u narednih nakoliko dana se ne očekuju  dnevni prekidi u isporuci toplotne energije. Početak grejanja u grejnoj sezoni 2019/2020 bio je odložen usled povoljnih vremenskih prilika i visokih dnevnih temperatura koje su prelazile gornju granicu grejanja određenu gradskom odlukom.


                                                                                                         JKP “Subotička toplana”