Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Историјат

Када је далеке 1961. године престала да ради електрична централа, започет је процес пренамене постојећих котловских постројења  за развој топлификације града. Изградња нових и пренамена постојећих постројења завршена је 1963. године. Те године основано је Предузеће за комуналну и енергетску делатност производње и дистрибуције топлотне енергије и тада почиње и редовна испорука топлотне енергије. Угаљ се користио као енергент за производњу топлотне енергије.

У периоду од 1991. године па до структурних промена 2005. године, ЈП "Суботичка топлана"  је поред наведених делатности обављало и делатност дистрибуције природног гаса. 2005. године ЈП "Суботичка топлана" извршило је статусну промену одвајања дела предузећа, када је основано ново јавно комунално предузеће, чија је основна делатност дистрибуција природног гаса, а ЈП “Суботичка топлана“ мења правну форму и региструје се као ЈКП “Суботичка топлана“, које обавља комуналну и енергетску делатност производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Суботица.