Језик

 • Српски
 • Serbo-Croatian
 • Magyar
 • English
Suboticka Toplana

Управљање и структура предузећа

Управљање

Предузећем управљају:

Директор: Саша Петковић
                            Дипл.екон,.
                            Тел: 024-548-200, локал 106
                            Имејл:
                            psasa@toplanasubotica.co.rs

Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:  Весна Зрнић

Чланови Надзорног одбора: Константин Давидовић и Младен Малбашић

Структура

ЈКП "Суботичка топлана" чине технички и сектор општих послова.

Извршни директор енергетског система: Давор Андрашић
                                                                          Mаст.инж.маш., спец.инж.ен.еф.
                                                                          Тел: 024-548-200, локал 105
                                                                          Имејл:
                                                                          adavor@toplanasubotica.co.rs

 1.     Технички сектор:

 •     Одељење производње,
 •     Одељење дистрибуције.

Одељење производње:

 • служба производње топлотне енергије и
 • служба оперативне логистике производње.

Одељење дистрибуције:

 • служба дистрибуције топлотне енергије и
 • служба оперативне логистике дистрибуције и осталих техничких процеса.

Извршни директор у сектору општих послова: Дерво Ахметовић
                                                                                   Дипл.екон.
                                                                                   Тел: 024-548-200, локал 103
                                                                                   Имејл:
                                                                                   adervo@toplanasubotica.co.rs

 1.     Сектор општих послова:

 •     Одељење за информационе технологије,
 •     Економско-логистичко одељење,
 •     Правно, опште и кадровско одељење.

Економско-логистичко одељење:

 • финансијска служба,
 • служба за односе са потрошачима,
 • служба комерцијале и
 • служба за наплату потраживања.