Јеzik

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Rekonstrukcija proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže - KfW 4

Rekonstrukcija (modernizacija i automatizacija) proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže predstavlja projekt koji se realizira u okviru četvrte faze programa "Rehabilitacija sustava daljinskog grijanja u Srbiji" široj javnosti poznatijeg kao KfW 4 koji u okviru njemačko-srpski financijske suradnje provode Vlada Republike Njemačke i Vlada Republike Srbije (Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine) preko kreditnog aranžmana Njemačke razvojne banke - KfW. Cilj programa, koji je započeo 2001. godine, je unapređenje sustava daljinskog grijanja u gradovima Republike Srbije. Program KfW 4 je započeo 2012. godine.

Tijekom 2009. godinu JKP "Subotička toplana" je, uz suglasnost osnivača - SO Subotica, konkurisala za sredstva KfW razvojne banke za daljnju modernizaciju i unapređenje proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže. JKP "Subotička toplana" je zadovoljila tražene uvjete i kriterije, a predloženi program investicija je prihvaćen.

Vrijednost projekta je 4.5 milijuna eura, a uvjeti kredita su: kamatna stopa 2.5%, poček je 4 godina, a rok otplate 12 godina. Sredstva se koriste za nastavak obnove sustava, pošto je JKP "Subotička toplana" predhodnih godina rekonstruirala oko 70% sustava.

Projekt se sastoji od nekoliko potprojekata:

     Rekonstrukcija zastarjelih toplinskih podstanica s mogućnošću daljinskog upravljanja i nadzora, ukupne instalirane snage cca. 30 MW. Početak radova predviđen je za svibanj 2014.
     Nadgradnja upravljačko-nadzornog sustava (SCADA) za bolji i učinkovitiji rad proizvodnog i distribucijskog sustava. Početak radova predviđen je za svibanj 2014.
     Nastavak rekonstrukcija magistralnih i uličnih vrelovoda ukupne duljine trase cca. 10,5 km. Početak radova predviđen je za lipanj 2013.
     Izgradnja kogenerativnog postrojenja i vrelovodne mreže u krugu Bolnice, snage cca. 500 kW toplinske snage, a na bazi prirodnog plina. Početak radova predviđen je za rujan 2014.

Očekivani učinci:

Opći ciljevi ovog projekta su unapređenje energetske učinkovitosti daljinskog sustava grijanja u Subotici i osiguravanje pouzdanog i kvalitetnog grijanja za stambene, industrijske i poslovne objekte uz smanjenje troškova i utjecaja na okoliš.

Potprojekti osigurat i konkretne pozitivne učinke:

     Rekonstrukcijom toplinskih podstanica povećava se točnost upravljanja i regulacije, što dovodi do smanjenja potrošnje primarnih energenata.
     Nadgradnja SCADA sustava je neophodna za dobivanje učinkovitog proizvodnog i distribucijskog sustava. Očekuje se 1% poboljšanje stupnja iskorištenja cijelog sustava, s povećanjem tehničke i organizacijske pouzdanosti sustava.
     Rekonstrukcijom vrelovodnih ogranaka smanjuje se gubitak topline, kao i gubitak vode iz iste i ovaj efekt ima izravan utjecaj na uštedu primarnih energenata i kemikalija u pripremi vode.
     Planirano kogenerativne postrojenja proizvodit električnu energiju, a nova vrelovodna mreža osigurat visoku pouzdanost u opskrbi toplinskom energijom.