Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Организациона структура

Захтев за препис стана

Захтев/Молба корисника

Рекламација корисника

Обавештење о начину и месту пријема рекламације

 

 

Слободан приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значајa

 

 

 

Квартални извештаји о јавним набавкама 2020.година

3. и 4. квартал - 2020.година

2.квартал - 2020.година - образац Г

2.квартал - 2020.година - образац В

2.квартал - 2020.година - образац Б

2.квартал - 2020.година - образац А2

2.квартал - 2020.година - образац А1

2.квартал - 2020.година - образац А

1.квартал - 2020.година - образац Г

1.квартал - 2020.година - образац В

1.квартал - 2020.година - образац Б

1.квартал - 2020.година - образац А2

1.квартал - 2020.година - образац А1

1.квартал - 2020.година - образац А

 

Квартални извештаји о јавним набавкама

1.квартал - 2018.година - Образац Б

1.квартал - 2018.година - Образац В

2.квартал - 2018. година

3.квартал - 2018. годинa

4.квартал - 2018. година

1.квартал - 2019. година

2.квартал - 2019. година

3.квартал - 2019. година

4.квартал - 2019. година

 

Заштита података о личности

Обавештење о обради података о личности

Захтев за остваривање права

Лице за заштиту података о личности

 

2024. година

Програм пословања предузећа за 2024.годину

План јавних набавки за 2024. годину

План набавки на који се Закон о јавним набавка не односи за 2024. годину

Одлука о оснивању Комисије за решавање рекламација бр.2-24-1 од 26.01.2024. године

Одлука о оснивању Саветодавног тела бр.2-24-2 од 26.01.2024.године

Извештај о степену усклађености Програма пословања за први квартал 2024.год.

 

2023. година

Програм пословања предузећа за 2023.годину

Извештај о набавкама за 2022. годину.

Извештај кадровскa динамикa 30.01.2023. године.

План јавних набавки за 2023.годину

Кадровска динамика 24.03.2023. године

Извештај кадровске динамике 01.04.2023. године

Извештај кадровске динамике 05.04.2023. годин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Прва измена програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2023. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2023. године

Извештај о степену реализације програма пословања за II квартал  2023.године

Образац "Захтев за доставу рачуна за комуналне услуге ЈКП"Суботичка топлана" електронскин путем"

Извештај о степену реализације програма пословања за III квартал 2023. године

Друга измена програма пословања ЈКП"Суботичка топлана" за 2023. годину

Извештај о степену реализације програма пословања за IV квартал за 2023. годину

2022. година

Коначна ранг листа 33-22

Одлука о додели уговора 33-22

Коначна ранг листа 34-22

Одлука о додели уговора 34-22

Извештај о набавкама на које се закон не примењује за 2021. годину

Програм пословања предузећа за 2022.годину

План јавних набавки за 2022. годину

Извештај кадровске динамике 20.06.2022.год

Позив за формирање референтне листе лица 27.06.2022.

Референтна листа лица 29.06.2022.

Коначна ранг листа 01.07.2022.

Одлука о додели уговора 01.07.2022.

Коначна ранг листа 04.07.2022.

Одлука о додели уговора 04.07.2022.

Прва измена Плана јавних набавки за 2022.годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022 -31.03.2022.

Средњорочни план пословне стратегије развоја ЈКП"Суботичка топлана" за период 2022-2026.

Дугорочни план пословне стратегије развоја ЈКП"Суботичка топлана" за период 2022-2031.

Прва измена плана пословања ЈКП"Суботичка топлана" за 2022.годину

Друга измена плана пословања ЈКП"Суботичка топлана" за 2022. годину

Извештај о степену реализације програма пословања за 2021. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. до 30.06.2022.

Извештај кадровске динамике са 23.09.2022.год.

Обавештење о реализацији - извршењу уговора за период 01.01.2021. до 31.12.2021.год.

Обавештење о реализацији - извршењу уговора за период 01.01.2022. до 31.10.2022. год.

Извештај кадровске динамике 21.11.2022.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022 до 30.09.2022. год.

Извештај кадровске динамике 01.12.2022. год.

Трећа измена програма Пословања  ЈКП "Суботичка топлана" за 2022 год.

Извештај кадровске динамике 26.12.2022.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

 Извештај независног ревизора за 2022. годину

Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину

2021. година

План јавних набавки за 2021. годину

Програм пословања предузећа за 2021.годину

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица - 26.01.2021.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за I квартал 2021.године

Позив за формирање референтне листе лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Референтна листа лица

Извештај кадровске

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Преглед запослених и ангажованих лица

Референтна листа лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Извештај кадровске динамике

План јавних набавки за 2021. годину - 2. измен

Друга измена плана јавних набавки за 2021. годину

Извештај кадровске динамике

Квартални извештај о јавним набавкама 2021. годину - 1.квартал - 2021. год- образац

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за IV квартал 2021.године

Извештај независног ревизора за 2021. годину

2020.година

План јавних набавки за 2020. годину

Програм пословања предузећа за 2020.годину

Прва измена Програма пословања предузећа за 2020.годину

Извештај независног ревизора и редовни годишњи финансијски извештај за 2019.годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020.-30.06.2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020.-31.03.2020.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за I квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за II квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за III квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за IV квартал 2020.године

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица - 01.07.2020.

Усклађени План јавних набавки за 2020.годину

Измењена верзија Плана јавних набавки

Политика интегрисаног система менаџмента

Извештај независног ревизора за 2020. годину

 

2019.година

Друга измена измена плана јавних набавки за 2019. годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2019. годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2019. годину

Програм пословања предузећа за 2019.годину

Измена прве измене плана јавних набавки за 2019. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2018. годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за  I квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период II квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период III квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период IV квартал 2019. године

 

2018.година

Прва измена програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм пословања предузећа за 2018.годину

Позив за прикупљање пријава ради формирања  Референтне листе лица

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2017. годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за  I квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период II квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период III квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период IV квартал 2018. године

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

Закон о јавним предузећима

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о раду дистрибутивног система

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

Правила електронске коресподенције ЈКП Суботичка топлана

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о именовању Комисије за решавање рекламације потрошача

Одлука о оснивању Саветодавног тела за заштиту потрошача 27.12.2022.год.

Одлука о оснивању ЈКП "Суботичка топлана" пречишћен текст 2021

Правилник о спровођењу набавки на које се ЗЈН не односи

Радне биографије

Радна биографија - Весна Зрнић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Константин Давидовић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

 

 

Радна биографија - Саша Петковић - директор

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Извршни директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система