Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Захтев за препис стана

Рекламација корисника

 

Слободан приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Јавно достављање информација од јавног значаја - Амир Смајловић

 

2017.година

Програм пословања предузећа за 2017.годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Трећа измена програма пословања предузећа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017.годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017.годину

 

2016.година

Програм пословања предузећа за 2016. годину

Измене и допуне ПиП за 2016.

Тромесечни извештај за III квартал 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - БРИШЕ СЕ из плана јавних набавки

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - УПИСУЈЕ СЕ у план јавних набавки

Биланс успеха I-VI 2016

Извештај из програма пословања I-III 2016.

Трећа измена плана јавних набавки

Редовни годишњи финансијски извештај за 2016.годину и извештај независног ревизора

 

2015.година

Програм пословања предузећа за 2015. годину

Тромесечни извештај за 2015. годину

Правила о раду дистрибутивног система за 2015. годину

Интерни акт јавне набавке за 2015. годину

Финансијски извештај 2015.

Редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину и извештај независног ревизора

 

2014.година

Програм пословања предузећа за 2014. годину

Финансијски извештај 2014

Редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину и извештај независног ревизора

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система (апр.2016)

Правила о измени и допуни Правила о раду дистрибутивног система (нов.2015)

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

 

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система

Радна биографија - Предраг Бобић - Извршни директор