Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Захтев за препис стана

Подаци  за  подношење  молбе

Рекламација корисника

 

2017.godina

Програм пословања предузећа за 2017.годину

 

2016.godina

Програм пословања предузећа за 2016. годину

Измене и допуне ПиП за 2016.

Тромесечни извештај за III квартал 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - БРИШЕ СЕ из плана јавних набавки

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - УПИСУЈЕ СЕ у план јавних набавки

Биланс успеха I-VI 2016

Извештај из програма пословања I-III 2016.

Тромесечни извештај за III квартал 2016.

Трећа измена плана јавних набавки

 

2015.godina

Програм пословања предузећа за 2015. годину

Тромесечни извештај за 2015. годину

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом за 2015. годину

Правила о раду дистрибутивног система за 2015. годину

Интерни акт јавне набавке за 2015. годину

Финансијски извештај 2015.

Редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину и извештај независног ревизора

 

2014.godina

Програм пословања предузећа за 2014. годину

Финансијски извештај 2014

Редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину и извештај независног ревизора

 

Финансијски извештаји, Напомене уз финансијске извештаје и Извештаји рада и пословања (2006-2013)

Финансијски извештај 2006

Финансијски извештај 2007

Финансијски извештај 2008

Финансијски извештај 2009

Финансијски извештај 2010

Финансијски извештај 2011

Финансијски извештај 2012

Финансијски извештај 2013

Напомене уз финансијски извештај 2010

Напомене уз финансијски извештај 2011

Напомене уз финансијски извештај 2012

Напомене уз финансијски извештај 2013

Извештај рада и пословања 2009

Извештај рада и пословања 2010

Извештај рада и пословања 2011

Извештај рада и пословања 2012

Извештај рада и пословања 2013

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система (апр.2016)

Правила о измени и допуни Правила о раду дистрибутивног система (нов.2015)

Обавештење за купце

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

 

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система

Радна биографија - Предраг Бобић - Извршни директор