Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење за купце

05.02.2016 -- savo

ЈКП Суботичка топлана Суботица обавештава купце топлотне енергије да је Скупштина града Суботице донела дана 04.02.2016.године Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом чијим ступањем на снагу престаје да важи Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за тарифне куце ("Сл.лист Града Суботице", бр.39/14 и 43/14).

Детаљније Обавештење погледајте у Документима.