Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима

02.11.2016 -- savo

Поводом закључивања Уговора о продаји топлотне енергије са купцима топлотне енергије, ЈКП ''Суботичка топлана'' је донела Обавештење о битним елементима уговора у складу са чл. 13. и 87. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон).
Претходно наведено предуговорно Обавештење ће са текстом уговора о продаји топлотне енергије, у складу наведеним одредбама Закона о заштити потрошача, бити истакнуто на интернет страници Топлане www.toplanasubotica.co.rs  у делу „Документи“ и стављено на увид у службеним просторијама Топлане, Сегедински пут бр.22, Суботица.

ЈКП“Суботичка топлана“