Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

10.02.2017 -- savo

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у децембру 2016.године била -0,21 ºC, при чему је хладних дана било 17, а ледених дана 8, док је просечна температура у јануару 2017.године била -4,63 ºC, при чему је хладних дана било 11, а ледених дана 20.


У јануару 2017.године произведено је 28% више толотне енергије у поређењу са децембром 2016.године.


ЈКП „Суботичка топлана“ обавештава купце топлотне енергије да је завршено гарантно испитивање новог котла од 35MW, о чему је Институт за нуклеарне науке „Винча“ сачинио извештај.
Предмет гарантног испитивања била су доказивања номиналне топлотне продукције, степена корисности котла и граничне вредности загађујућих материја у ваздух. Извештајем Института за нуклеарне науке "Винча потврђено је испуњење свих наведених услова и просечни степен корисности котла од 97,7%. Нови вреловодни котао од 35MW је у грејној сезони 2016/2017 производио топлотну енергију енергију 1240h.

ЈКП ”СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”