Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

12.10.2017 -- lbojana

ЈКП „Суботичка топлана“ обавештава кориснике услуге даљинског грејања да је данас 12.10.2017.године завршила са топлим пробама система те да се производња и дистрибуција топлотне енергије неће вршити до званичног почетка грејне сезоне.

О датуму почетка грејне сезоне, који је условљен критеријумом спољашње температуре у складу са важећим актима, купци топлотне енергије биће благовремено обавештени.

 


ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“