Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

11.06.2020 -- lbojana

Обавештавају се купци топлотне енергије за тарифну групу – стамбени простор да дуг за испоручену топлотну енергију, закључно са обрачуном за мај 2020. године, могу да измире до 31. јула 2020. год.

Купцима који измире у наведеном року своја дуговања, ЈКП „Суботичка топлана“ неће обрачунати законску затезну камату.

Купци имају могућност да се до 31. јула 2020. године пријаве за репрограм неизмирених обавеза, односно отплату дуговања на рате, тако што ће приступити у службене просторије ЈКП “Суботичка топлана“ лично уз приказ личне карте.

Након истека наведеног рока, свим купцима који нису измирили своја дуговања, обрачунаваће се законска затезна камата на сва доспела дуговања.

Захваљујемо се свим купцима који су своје обавезе редовно измиривали.

 

Директор

Бобић Предраг, дипл.екон.