Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење купцима топлотне енергије

11.04.2017 -- lbojana

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у марту 2016.године била 8,4 ºC, при чему није било ни хладних ни ледених дана, док је просечна температура у марту 2017.године, била 10,4 ºC, при чему је хладних дана било 2, а ледених дана није било.


ЈКП „Суботичка топлана“ је у марту 2016.године произвела 11.256 MWh топлотне енергије, док је у марту 2017.године произвела 9.003 MWh, односно у марту 2017.године произведено је 21% мање топлотне енергије у поређењу са мартом 2016.године.


Нови вреловодни котао од 35MW је производио топлотну енергију 2353 h.

 

ЈКП ”СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”