Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНAБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

17.08.2021 -- dceda

Обавештавају се купци топлотне енергије да је Скупштина града Суботице на 12. седници одржаној 05.08.2021. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,  која је објављена у „Службеном листу Града Суботице“ бр.24/21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ступила је на снагу дана 13.08.2021. године. Измене и допуне Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, између осталог, у најбитнијем делу односе се на промену у начину расподеле трошкова испоручене толотне енергије у објектима који се топлотном енергијом снабдевају из заједничке топлотне подстанице, а имају уграђене уређаје за расподелу - секундарна топлотна бројила или алокаторе.
Предметна Одлука је доступна на интернет страници ЈКП“Суботичка топлана“ www.toplanasubotica.co.rs у одељку под називом „Документи“, као и на интернет страници Града Суботице www.subotica.rs у одељку под називом „Скупштина града Суботице“, „Службени лист“.
Купцима топлотне енергије који се топлотном енергијом снабдевају у објектима колективног становања  у којима су уграђени уређаји за расподелу - секундарна топлотна бројила или алокатори и код којих ће доћи до промене у начину расподеле трошкова испоручене толотне енергије, ЈКП“Суботичка топлана“ доставиће анексе уговора о продаји топлотне енергије са обавештењем, у смислу члана 13. Закона о заштити потрошача.
За све информације у вези наведене Одлуке, купци топлотне енергије могу се обратити запосленима у ЈКП“Суботичка топлана“ на локал бр. 107 и бр. 115, као и путем е маил адресе office@toplanasubotica.co.rs.
ЈКП“СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“