Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА РАЧУНА

15.04.2020 -- dceda

ЈКП“СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ обавештава купце топлотне енергије, који имају статус пензионера и који су старији од 65 година, да ће рачуне за испоручену топлотну енергију за март, април и мај 2020. године бити у могућности да плате накнадно, без обрачунавања законске затезне камате, као и да ово предузеће неће покретати поступак принудне наплате својих потраживања против ове категорије купаца топлотне енергије.

О начину и условима плаћања рачуна за испоручену топлотну енергију за наведене месеце, ЈКП“Суботичка топлана“ обавестиће купце по окончању ванредног стања.

Остали купци топлотне енергије у обавези су да рачуне за март, април и мај 2020. године плаћају у валутном року, назначеном на рачуну.ЈКП“Суботичка топлана“ захваљује се свим купцима топлотне енергије који своје обавезе измирују благовремено.

Директор,

__________________

Предраг Бобић, дипл.екон.