Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

16.04.2020 -- dceda

Градском Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом  прописано је да грејна сезона траје до 15. априла, те да је Топлана дужна топлотну енергију испоручивати купцима и након тог датума уколико према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, спољна температура три дана узастопно у 21 час износи +12 Cо или је нижа од те температуре.

С тим у вези, ЈКП „Суботичка топлана“ ће након 15. априла, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, режим производње и дистрибуције топлотне енергије прилагодити спољашњим температурским условима и купце топлотне енергије на мрежи даљинског грејања снабдевати топлотном енергијом, уз дневне прекиде, у зависности од спољашње температуре, најкасније до 30.априла 2020. године.

Наведени режим рада ЈКП ”Суботичка топлана” одржаће у периоду док спољашњи температурски услови буду такви да се омогући рад постројења на апсолутном техничком минимуму, што одговара спољашњој температури од 14 степени Целзијуса која је уједно и граница грејања када су из технолошких разлога неминовне обуставе производње.

О званичном завршетку грејне сезоне, Топлана ће издати посебно саопштење.

Директор,

Предраг Бобић,дипл.екон.