Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Поступак искључења са система даљинског грејања

03.08.2017 -- lbojana

Објашњење поступка искључења корисника топлотне енергије са система даљинског грејања

Они који желе да се искључе са система даљинског грејања у Суботици, као први корак морају да обавесте ЈКП „Суботичка топлана” у писменој форми, до 15-ог августа текуће године, а цео процес би требало да буде завршен најкасније до 15-ог септембра, јер је од тада ЈКП „Суботичка топлана”  заузета припремним активностима за нову грејну сезону. Након подношења пријаве, у року од осам дана, Топлана ће писменим путем одговорити потрошачу, где ће га обавестити о даљим корацима. У сваком случају, потрошач мора да достави технички елаборат о верификацији испуњености услова за отказ коришћења топлотне енергије са система суботичке Топлане, који ће саставити и оверити компетентни инжењер. Трошкове израде елабората сноси потрошач.
- Елаборат има два важна задатка. Један је да одреди начин и технологију искључивања, а други је да утврди колико после искључења одређени стан може преузети топлотне енергије из система даљинског грејања, као у случају кад цеви, које су део заједничке инсталације, пролазе кроз стан и не могу се изместити, због неометаног одвијања испоруке топлотне енергије осталим корисницима. Након оваквог искључења, Топлана и даље наплаћује одређену количину потрошње, по основу елабората, па се зато ово и сматра парцијалним искључењем. Наравно постоје и комплетна искључења, у малом проценту, где након искључења не постоји могућност преузимања топлотне енергије, а што је случај код индивидуалних стамебних објеката (породичне куће). У свим другим случајевима и након искључења још увек постоји могућност преузимања топлотне енергије из система даљинског грејања, чија количина се одређује елаборатом, а чије трошкове мора и даље да сноси  корисник који се искључује - објаснио је главни инжењер, наглашавајући да ЈКП „Суботичка топлана“ нема никакве финансијске користи од искључивања корисника са система, и да је ова строга процедура наплаћивања, искључиво у интересу преосталих корисника, како им се не би повећали рачуни за грејање услед искључења другог корисника.
По достави елабората у Топлану и добијања сагласности, долази и до физичког искључивања. Уколико се ради о стану у колективној стамбеној згради, потребно је позвати мајстора за грејање, који постојећу радијаторску инсталацију одваја са разводне цевне мреже путем заваривања. Сви трошкови на овим захватима падају на терет потрошача. Након ових захвата ЈКП „Суботичка Топлана” верификује новонастало стање и са истим даном евидентира промену статуса корисника.
У двадесет посто случајева не долази до искључења јер потрошачи из неког разлога одустану. Највише захтева за искључење добијамо за индивидуалне породичне куће, јер се ради о великим грејаним површинама,  које директно утичу на фиксни део трошкова даљинског грејања.
Према Одлуци Владе Србије наплата трошкова даљинског грејања врши се на основу двотарифног обрачунског система, који се заснива на варијабилном делу који искључиво зависи од потрошње, и од фиксног дела који зависи од величине грејане површине. По истом принципу рачунамо накнаду по квадратном метру за стан или породичну кућу, а велике грејане површине за последицу имају и веће рачуне. Иако ће и ове године бити искључења, Топлана у Суботици дочекује грејну сезону са десет хиљада клијената, а та цифра се неће смањивати на почетку сезоне, јер се нове зграде прикључују на систем даљинског грејања.
Они који желе да се искључе са система даљинског грејања, морају да плате за елаборат, по грубим проценама између 6500 и 7000 динара  и да сносе трошкове демонтаже грејних тела, који износе 10-15 евра по комаду. Такође, ту су и трошкови Топлане у висини од око 2000 динара, који обухватају пражњење инсталације и верификацију новонасталог стања.
Атила Абрахам је додао да, иако свако одлучује о томе да ли жели систем даљинског грејања или не, ово је и даље најкомфорнији вид грејања, где потрошачи имају најмање обавеза у погледу коришћења и одржавања инсталација. Већина потрошача треба само да обезбеди функционалност рада радијаторских вентила и употребу истих, што је од суштинског значаја за ефикасно коришћење енергије.