Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

A vállalat vezetése és szerkezete

Друштво за управљање 

Друштво за управљање:

Директор: 

Саша Петковић
Дипл. економиста Тел.: 024-548-200
, локал 106
Емаил:
псаша @топланасуботица.цо.рс

Надзорни одбор:

Председник Надзорног борда:    Весна Зрнић

Чланови Надзорног одбора:

• Констатнтин Давидовић

• Младен Малбашић

Структура

Структуру Сзабадка Тавфутумувек КК чини сектор техниких и општих послова.

Извршни директор сектора енергетике

Давор Андрашић
магистар машинства
Енергетска ефикасност
Тел.: 024-548-200, локал 105
Емаил:
адавор@топланасуботица.цо.рс

1 . Технички сектор :

• Производни погон,

• Одељење за дистрибуцију,

• Одељенъе продаје,

• Техничко-технолошко одељење.

Техничко-технолошко одељење :

- техничка анализа, пројектовање и инжењеринг услуга,

- услуге прегледа, мерења и одржавања,

- техничка логистичка служба.

извршни директор за опште послове

Дерво Ахметовић Окл
. економиста Тел.: 024-548-200
, локал 103
Емаил:
адерво@топланасуботица.цо.рс

 

2. Сектор за општу поруку:

• Одељенье информационних технологиа,

• економско-логистичко одељење,

• Правно, опште и кадровско одељење.

економско-логистичко одељење :

- финансијски сервис,

- кориснички сервис,

- комерцијална услуга.