Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

A távfűtőrendszerről való kikapcsoláshoz szükséges eljárás

A  távfűtőrendszerről való kikapcsolási eljárás magyarázata

A szabadkai Távfűtőművek a kikapcsolásokat továbbra is a 2015-ben meghozott városi határozat szerint végzi.
Aki a szabadkai távfűtő rendszerről szeretne lekapcsolódni, annak első lépésben írásban kell erről a Távfűtőműveket értesítenie folyó év augusztus 15-ig, s az egész folyamatot legkésőbb szeptember 15-ig le kell zárni, ugyanis ezt követően a Távfűtőművek már a fűtési idényre való előkészületeket kezdi meg. A kérelem benyújtása után nyolc napon belül a vállalat írásban válaszol a fogyasztónak, melyben ismerteti a további lépéssorrendet. Minden esetben egy műszaki ellaborátumot kell készíttetnie a fogyasztónak valamelyik helyi  tervezőirodánál, melyet az iroda illetékes mérnöke kell, hogy hitelesítsen. Az ellaborátum kidolgozásának költsége a fogyasztót terheli.
-Az ellaborátumnak két fontos feladata van. Az egyik, hogy meghatározza a kikapcsolás módját és technológiáját, a másik pedig hogy meghatározza, hogy a kikapcsolás után az adott lakás mennyi hőenergiát tud még a a távfűtő rendszerből felvenni, hiszen például a csőhálózat, mely a közös installáció része, keresztülhalad a lakásokon, és nem lehet kivágni vagy kihelyezni, annak ott kell maradnia, hogy az épület többi részében zavartalan maradjon a távfűtés. Az ellaborátum ezt a hőenergiát  épületgépészeti és hőtechnikai számítások alapján egy mérlegszámmal fejezi ki. Ezzel a mérlegszámmal arányosan a kikapcsolás után is havi szinten egy bizonyos összeget számlázunk a fogyasztónak, ezért az ilyen kikapcsolást csak részleges kikapcsolásnak tekintjük. Persze vannak teljes kikapcsolások is, amikor olyan az adott épület fekvése, hogy a távhőből már semennyi energia sem jut a lakásba, a lekapcsolódás a szomszédokra nincs kihatásal, és teljes mértékben leválasztható a rendszerről, de ez az esetek elenyésző százalékát teszi ki és tulajdonképpen csak egyedi, családi házak esetében lehet ezt megtenni, az összes többi esetben a lekapcsolódás után is jut hőenergia a távfűtő rendszerből a  a lakásba, amit a lakónak fizetnie kell, de hogy ez az összeg mekkora, ez lakástól lákásig változik és ez az a rész amit a korábban említett ellaborátum hivatott meghatározni – magyarázta a főmérnök, hangsúlyozva, a lekapcsolódásból a Távfűtőműveknek egy dinár haszna sincs, s ezt a szigorúnak mondható eljárást és a mérlegszám alapján kiszámlázott összeget kizárólag csak a megmaradó fogyasztók érdekében fizettetik meg, hogy a többi lakónak ne emelkedjen meg a fűtésszámlája azért, mert valaki lekapcsolódott a hálózatról, hiszen ezek után a közösen elhasznált energia költségét kevesebb fogyasztóra osztják szét.
Miután elkészült az ellaborátum, ezt a Távfűtőművek is elbírálja, s ha jóváhagyjhák, a következő lépésben a fizikai lekapcsolódásra kerül sor. Amennyiben a lekapcsolódás tömbházban, kollektív lakóépületben történik, le kell szereltetni a fűtőtesteket a meglévő csőhálózatról, melyet hegesztéssel le is kell zárni. A leszereléshez a fogyasztónak egy fűtésszerelőt kell felkérnie, s a munkadíjat úgyszintén a fogyasztó állja. Amikor ez is megtörténik, a Távfűtőművek munkatársai a helyszínen ellenőrzik, hogy a leszerelést jól végezték-e el, majd hitelesítik az új állapotot.
-Az átadott kérvények mintegy húsz százalékában végül mégsem kerül sor a lekapcsolódásra, mert a fogyasztók valamilyen okból elállnak tőle.
A legtöbb kikapcsolási kérvény az egyedülálló családi házakban élőktől érkezik, mivel itt igen nagy fűtött felületekről beszélünk, s ezeknek a fogyasztóknak a négyzetméterek alapján megszabott alapdíjazása, melyet tizenkét hónapon át számlázunk, igen nagy teher, s ettől szeretnének megszabadulni. A díjszabásunkat egy kormányerejű rendelet szabja meg, mely egy kéttartifás rendszert lát elő, ahol a fix átalánydíj és a variabilis, elfogyasztott energia után fizetendő díj képezi a fűtésszámlát, s ezt nekünk be kell tartanunk. Ez alapján ugyanúgy számoljuk el a négyzetméterenkénti díjat egy tömbházban lévő lakás és egy családi ház esetében is, s a nagy felületek a családi házban nagyobb számlát is eredményeznek, mint egy lakásban. Habár az idén is lesznek lekapcsolódások, a Szabadkai Távfűtőművek az előző fűtésszezon kezdetén közel tízezer fogyasztóval kezdte meg az idényt, s ez a szám a következő szezon kezdetén sem fog csökkenni, ugyanis a Távfűtőművek rendszerére időközben újabb épületek csatlakoznak.
Aki a távfűtőrendszerről szeretne lekapcsolódni, durva számítások alapján az ellaborátum elkészíttetéséért 6500-7000 dinárt kell fizetnie, hogy a fűtőtesteket le lehessen szerelni, le kell üríteni a rendszert, ennek költsége nagyjából 2000 dinár, amit a Távfűtőművek felé kell fizetnie a fogyasztónak, s ebbe beletartozik az is, hogy a vállalat emberei a helyszínen tapasztalt állapotokat jegyzőkönyvezik és hitelesítik, a fűtőtestek darabjának leszerelése pedig 10-15 eurót tesz ki.
Ábrahám Attila még hozzátette, habár mindenki önállóan dönt arról, hogy élni kíván-e a Távfűtőművek szolgáltatásával, de mint kiemelte, ez az egyik legkényelmesebb fűtési rendszer, ahol a fogyasztóknak a legkevesebb feladata van az üzemeltetést és a karbantartást illetően. A fogyasztók többségének csak a fűtőtesteken lévő radiátorszelepek működését és használatát kell biztosítania, ami minden esetben elengedhetetlen az energiahatékony fogyasztás érdekében.  Azok a fogyasztók akik költségmegosztókkal felszerelt fűtőtestekkel rendelkeznek, még gondot kell hogy viseljenek ezekről a költségmegosztókról, más néven alokátorokról is. Mivel az első alokátorok közel tíz éve vannak használatban, a benne lévő elemekre pedig tíz év a garancia, aktuális ezeknek a költségmegosztóknak a cseréje is.