Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Vállalatunkról

A Szabadkai Távfűtő Művek KMV egy korszerűen megszervezett vállalat, mely Szabadka város energetikai forrásait üzemelteti, optimális irányt ad a közüzemi energetika fejlődésének és igyekszik biztosítani a felhasználók távhőellátásának fenntarthatóságát az energiahatékonyság és környezetvédelem elveivel összhangban. 
A hőenergiatermelés és távhőszolgáltatás mellett, a vállalat területileg is kibővítette tevékenységét, így Szabadka mellett Topolya Községben és Bácsér településen is biztosítja a távhőt.
A Szabadkai Távfűtő Művek KMV alapítója Szabadka Város, székhelye Szabadkán van, a Szegedi út 22. szám alatt.
Tanúsítványok
A Szabadkai Távfűtő Művek KMV 2006-tól rendelkezik tanúsítványokkal négy energetikai tevékenységi területre:
• hőenergiatermelésre,
• távhőszolgáltatásra,
• a távhőszolgáltatási rendszer működtetésére és
• a hőenergiával történő kereskedelemre.
A felsorolt tevékenységek végzésére vonatkozó tanúsítványok 10 évre szólnak.
Az alkalmazott menedzsment rendszerek
A Szabadkai Távfűtő Művek KMV-ban az alábbi rendszerek kerültek alkalmazásra:
• az ISO 9001:2008 szabvány követelményeivel összehangolt minőségirányítási rendszert 2009-ben vezette be a vállalat,
• az ISO 140001:2004 szabvány követelményeivel összehangolt környezetirányítási rendszert 2012-ben vezette be a vállalat,
• az OHSAS 180001:2007 szabvány követelményeivel összehangolt  Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerét 2012-ben vezette be a vállalat.
E rendszerek és szabványok alkalmazása lehetővé teszi a Távfűtő Művek számára, hogy tiszteletben tartsa nem csupán az iparágra vonatkozó törvényes előírásokat és követelményeket, hanem saját, a  felelősségteljes működés területén felállított követelményeit is, s ez stratégiai elkötelezettséget jelent a termeléshez használt berendezések  és a távhőszolgáltató hálózat állandó energiahatékonysági fejlesztésének területén, amivel a vállalat hozzájárul környezetünk minőségfejlesztéséhez. 
Műszaki jellemzők
A Távfűtő Művek alapvető műszaki, termelési és távhőszolgáltatási jellemzői a következők:
• A hőenergiatermeléshez használt kapacitások:  – 126 МW
• Beépített összkapacitás: 124 MW
• A szolgáltató csővezeték hossza 48,5 km, ill.  97 km a visszaáramló vízvezetékekkel, melyek átmérője 500 mm és 40 mm között van
• 834 hálózaton belüli hőközpont (310 a lakóépületekben és 524 családi házakban).
• Az épületek nagy részében a hőátadó hőközpontok indirekt típusúak, automatikus fűtésintenzitás-szabályozással és a távkövetéks és távirányítás lehetőségével.
• 1385.500 MWx - hőenergiatermelés fűtési szezonban.

A Szabadkai Távfűtő Művek KMV 138.500 MWx hőenergiát termel egy-egy fűtési idényben és a szabadkai háztartások 27%-át látja el hőenergiával, ami 10.087 lakást és 328 üzlethelyiséget jelent, s ez utóbbiak között több közintézmény, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmény, illetve gazdálkodó szervezet is van.  A vállalat termelési rendszere ki tudja elégíteni a fogyasztói igényeket, az automatikus szabályozás bevezetése, pedig, hozzájárult a folyamatok ésszerűsítéséhez, illetve  ahhoz, hogy megvalósítsuk a hőenergia optimális előállítási feltételeit mind műszaki, mind gazdasági szempontból.
A hőenergia előállításához használt alapvető tüzelőanyag a földgáz, de alternatívaként pakurát (mazutot) is használ a vállalat.
Az energetikai tranzíció, melyben a Távfűtő Művek az út felét már megtette, a termelési rendszer tekintetében azt jelenti, hogy magunk mögött hagytuk a régi, központi szabályozási rendszert és a termelési szint központi meghatározását, és elfogadtuk az új koncepciót, miszerint a fogyasztók változó igényeihez idomítjuk a hőenergia-termelés, amit a hőátadás vagy a hőenergiafogyasztás helyszínén szabályozunk.
A 2005/2006-os fűtési idény kezdete óta a vállalat kizárólag a mért fogyasztás alapján történő elszámolást alkalmazza.  A távhőszolgáltató rendszer minden hőátadó pontját mérőműszerekkel szereltük fel, s ezáltal vállalatunk  azon ritka távhőszolgáltatók közé tartozik Szerbiában, akik a leszállított hőenergiát kizárólag a mérések alapján számlázzák a fogyasztóknak.