Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana
03.08.2017

Поступак искључења са система даљинског грејања

Објашњење поступка искључења корисника топлотне енергије са система даљинског грејања

05.05.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица обавештава купце прикључене на систем даљинског грејања Суботичке топлане да је  25.04.2017.године завршена грејна сезона 2016/2017.

27.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица подсећа купце топлотне енергије да је у складу са одредбама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, завршетак грејне сезоне 15.априла.

19.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

Како се по Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, грејна сезона завршава 15.априла, обавештавамо наше цењене купце да се грејна сезона 2016/2017 продужава до даљњег, због насталих временских услова.
Благовременим саопштењем ће јавност бити обавештена о трајању исте.

 

11.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у марту 2016.године била 8,4 ºC, при чему није било ни хладних ни ледених дана, док је просечна температура у марту 2017.године, била 10,4 ºC, при чему је хладних дана било 2, а ледених дана није било.

07.03.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у фебруару 2016.године била 6,5 ºC, при чему је хладних дана било 1, а ледених дана није било, док је просечна температура у фебруару 2017.године била 2,68 ºC, при чему је хладних дана било 13, а ледених дана 2.

10.02.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у децембру 2016.године била -0,21 ºC, при чему је хладних дана било 17, а ледених дана 8, док је просечна температура у јануару 2017.године била -4,63 ºC, при чему је хладних дана било 11, а ледених дана 20.

10.01.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП ”Суботичка топлана” извештава купце топлотне енергије да је просечна температура  за месец децембар 2016. године била -0,21 ºC, при чему је  хладних дана било 17, а ледених дана 8.

09.11.2016

Обавештење поводом уградње новог котла

Поводом активности које је ЈКП „Суботичка топлана“ започела у јуну 2016.године, у циљу повећања погонске сигурности и расположивости, саопштавамо следеће:

02.11.2016

Обавештење купцима

Поводом закључивања Уговора о продаји топлотне енергије са купцима топлотне енергије, ЈКП ''Суботичка топлана'' је донела Обавештење о битним елементима уговора у складу са чл. 13. и 87. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон).

Stranice