Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana
05.05.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица обавештава купце прикључене на систем даљинског грејања Суботичке топлане да је  25.04.2017.године завршена грејна сезона 2016/2017.

27.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица подсећа купце топлотне енергије да је у складу са одредбама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, завршетак грејне сезоне 15.априла.

19.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

Како се по Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, грејна сезона завршава 15.априла, обавештавамо наше цењене купце да се грејна сезона 2016/2017 продужава до даљњег, због насталих временских услова.
Благовременим саопштењем ће јавност бити обавештена о трајању исте.

 

11.04.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у марту 2016.године била 8,4 ºC, при чему није било ни хладних ни ледених дана, док је просечна температура у марту 2017.године, била 10,4 ºC, при чему је хладних дана било 2, а ледених дана није било.

07.03.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у фебруару 2016.године била 6,5 ºC, при чему је хладних дана било 1, а ледених дана није било, док је просечна температура у фебруару 2017.године била 2,68 ºC, при чему је хладних дана било 13, а ледених дана 2.

10.02.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП „Суботичка топлана“ извештава купце топлотне енергије да је просечна температура у децембру 2016.године била -0,21 ºC, при чему је хладних дана било 17, а ледених дана 8, док је просечна температура у јануару 2017.године била -4,63 ºC, при чему је хладних дана било 11, а ледених дана 20.

10.01.2017

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП ”Суботичка топлана” извештава купце топлотне енергије да је просечна температура  за месец децембар 2016. године била -0,21 ºC, при чему је  хладних дана било 17, а ледених дана 8.

09.11.2016

Обавештење поводом уградње новог котла

Поводом активности које је ЈКП „Суботичка топлана“ започела у јуну 2016.године, у циљу повећања погонске сигурности и расположивости, саопштавамо следеће:

02.11.2016

Обавештење купцима

Поводом закључивања Уговора о продаји топлотне енергије са купцима топлотне енергије, ЈКП ''Суботичка топлана'' је донела Обавештење о битним елементима уговора у складу са чл. 13. и 87. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон).

03.10.2016

Обавештење о покретању система даљинског грејања

Обзиром на прогнозиране временске услове, ЈКП „Суботичка топлана“ ће своје активности у наредним данима усмерити ка покретању система даљинског грејања.

Stranice